International Union of Geological Sciences

Cited by CrossRef (143)

 1. Tomomi Kani, Yukio Isozaki. The Capitanian Minimum: A Unique Sr Isotope Beacon of the Latest Paleozoic Seawater. Front. Earth Sci. 2021;9
  https://doi.org/10.3389/feart.2021.662581
 2. Yi Ding, Chang-Qun Cao, Quan-Feng Zheng. Lopingian (Upper Permian) trace fossils from the northern Penglaitan Section, Laibin, Guangxi, South China and their environmental implications. Palaeoworld 2016;25:377
  https://doi.org/10.1016/j.palwor.2015.11.012
 3. Wataru Fujisaki, Yusuke Sawaki, Yohei Matsui, Shinji Yamamoto, Yukio Isozaki, Shigenori Maruyama. Redox condition and nitrogen cycle in the Permian deep mid-ocean: A possible contrast between Panthalassa and Tethys. Global and Planetary Change 2019;172:179
  https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2018.09.015
 4. Jun Chen, Yi-gang Xu. Establishing the link between Permian volcanism and biodiversity changes: Insights from geochemical proxies. Gondwana Research 2019;75:68
  https://doi.org/10.1016/j.gr.2019.04.008
 5. Lei Xiang, Shane D. Schoepfer, Dong-Xun Yuan, Quan-Feng Zheng, Hua Zhang. Oceanic redox evolution across the end-Permian mass extinction at Penglaitan section, South China. Palaeoworld 2022;31:93
  https://doi.org/10.1016/j.palwor.2021.02.003
 6. Daisuke Kofukuda, Yukio Isozaki, Hisayoshi Igo. A remarkable sea-level drop and relevant biotic responses across the Guadalupian–Lopingian (Permian) boundary in low-latitude mid-Panthalassa: Irreversible changes recorded in accreted paleo-atoll limestones in Akasaka and Ishiyama, Japan. Journal of Asian Earth Sciences 2014;82:47
  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2013.12.010
 7. Vahid TAVAKOLI. Ocean Chemistry Revealed by Mineralogical and Geochemical Evidence at the Permian‐Triassic Mass Extinction, Offshore the Persian Gulf, Iran. Acta Geologica Sinica (Eng) 2016;90:1852
  https://doi.org/10.1111/1755-6724.12821
 8. Yuichiro Nishikane, Kunio Kaiho, Satoshi Takahashi, Charles M. Henderson, Noritoshi Suzuki, Mizuho Kanno. The Guadalupian–Lopingian boundary (Permian) in a pelagic sequence from Panthalassa recognized by integrated conodont and radiolarian biostratigraphy. Marine Micropaleontology 2011;78:84
  https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2010.10.002
 9. Zhang-shuai Hou, Jun-xuan Fan, Charles M. Henderson, Dong-xun Yuan, Bo-heng Shen, Jie Wu, Yue Wang, Quan-feng Zheng, Yi-chun Zhang, Qiong Wu, Shu Zhong Shen. Dynamic palaeogeographic reconstructions of the Wuchiapingian Stage (Lopingian, Late Permian) for the South China Block. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2020;546:109667
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109667
 10. Zhen Qiu, Hengye Wei, Qingchen Wang, Caineng Zou, Yijie Zhang. SIMS zircon U‐Pb dating from bentonites in the Penglaitan Global Stratotype Section for the Guadalupian–Lopingian boundary (GLB), South China. Geological Journal 2016;51:811
  https://doi.org/10.1002/gj.2697
 11. Abbas Ghaderi, Morteza Taherpour Khalil Abad, Ali Reza Ashouri, Dieter Korn. Permian Calcareous algae from the Khachik Formation at the Ali Bashi Mountains, NW of Iran. Arab J Geosci 2016;9
  https://doi.org/10.1007/s12517-016-2737-7
 12. Xin-chun Liu, Wei Wang, Shu-zhong Shen, Mohammad Nabi Gorgij, Fa-cheng Ye, Yi-chun Zhang, Seishiro Furuyama, Akihiro Kano, Xiao-zheng Chen. Late Guadalupian to Lopingian (Permian) carbon and strontium isotopic chemostratigraphy in the Abadeh section, central Iran. Gondwana Research 2013;24:222
  https://doi.org/10.1016/j.gr.2012.10.012
 13. Shu‐Zhong Shen, Shi‐Long Mei. Lopingian (Late Permian) high‐resolution conodont biostratigraphy in Iran with comparison to South China zonation. Geological Journal 2010;45:135
  https://doi.org/10.1002/gj.1231
 14. Fayao Chen, Wuqiang Xue, Jiaxin Yan, Paul B. Wignall, Qi Meng, Jinxiong Luo, Qinglai Feng. Alatoconchids: Giant Permian bivalves from South China. Earth-Science Reviews 2018;179:147
  https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.01.012
 15. XUE Wu‐Qiang, LI Bo, YAN Jia‐Xin, Brooks B. Ellwood, Jonathan H. Tomkin, WANG Yan, ZHU Zong‐Min. High‐Resolution Floating Point Time Scale (FPTS) of the Permian Capitanian Stage in South China. Chinese J of Geophysics 2015;58:611
  https://doi.org/10.1002/cjg2.20199
 16. P.B. Wignall, S. Védrine, D.P.G. Bond, W. Wang, X.-L. Lai, J.R. Ali, H.-S. Jiang. Facies analysis and sea-level change at the Guadalupian–Lopingian Global Stratotype (Laibin, South China), and its bearing on the end-Guadalupian mass extinction. JGS 2009;166:655
  https://doi.org/10.1144/0016-76492008-118
 17. Xuesong Tian, Zejin Shi, Guan Yin, Hongyu Long, Kun Wang. A correlation between the Large Igneous Provinces and mass extinctions: constraint on the end-Guadalupian mass extinction and the Emeishan LIP in South China, eastern Tethys. International Geology Review 2016;58:1215
  https://doi.org/10.1080/00206814.2016.1147384
 18. Katsumi Ueno, Akira Miyahigashi, Thasinee Charoentitirat. The Lopingian (Late Permian) of mid‐oceanic carbonates in the Eastern Palaeotethys: stratigraphical outline and foraminiferal faunal succession. Geological Journal 2010;45:285
  https://doi.org/10.1002/gj.1234
 19. Weihong He, G. R. Shi, Yang Zhang, Tinglu Yang, Kexin Zhang, Shunbao Wu, Zhijun Niu, Zongyan Zhang. Changhsingian (latest Permian) deep-water brachiopod fauna from South China. Journal of Systematic Palaeontology 2014;12:907
  https://doi.org/10.1080/14772019.2013.846945
 20. V.I. Davydov, M.P. Arefiev, V.K. Golubev, E.V. Karasev, M.A. Naumcheva, M.D. Schmitz, V.V. Silantiev, V.V. Zharinova. Radioisotopic and biostratigraphic constraints on the classical Middle–Upper Permian succession and tetrapod fauna of the Moscow syneclise, Russia. 2020;48:742
  https://doi.org/10.1130/G47172.1
 21. I. Metcalfe, J.L. Crowley, R.S. Nicoll, M. Schmitz. High-precision U-Pb CA-TIMS calibration of Middle Permian to Lower Triassic sequences, mass extinction and extreme climate-change in eastern Australian Gondwana. Gondwana Research 2015;28:61
  https://doi.org/10.1016/j.gr.2014.09.002
 22. Dong-xun Yuan, Shu-zhong Shen, Charles M. Henderson. Revised Wuchiapingian conodont taxonomy and succession of South China. J. Paleontol. 2017;91:1199
  https://doi.org/10.1017/jpa.2017.71
 23. Jun Li, Zhong Han, Xingyue Wen, Gregory J. Retallack, Chengmin Huang. Sea-level fluctuations in the late Middle Permian estimated from palaeosols of the Sichuan Basin, SW China. Geol. Mag. 2020;157:1333
  https://doi.org/10.1017/S0016756819001481
 24. Jun Chen, Yi‐Gang Xu. Large Igneous Provinces. 2020.
  https://doi.org/10.1002/9781119507444.ch18
 25. Zhou Zhang, Yue Wang, Quan-Feng Zheng. Middle Permian smaller foraminifers from the Maokou Formation at the Tieqiao section, Guangxi, South China. Palaeoworld 2015;24:263
  https://doi.org/10.1016/j.palwor.2014.11.010
 26. Ugur Kagan Tekin, Cengiz Okuyucu, Kaan Sayit, Yavuz Bedi, Paula J. Noble, Leopold Krystyn, Mehmet Cemal Göncüoglu. Integrated Radiolaria, benthic foraminifera and conodont biochronology of the pelagic Permian blocks/tectonic slices and geochemistry of associated volcanic rocks from the Mersin Mélange, southern Turkey: Implications for the Permian evolution of the northern Neotethys. Island Arc 2019;28
  https://doi.org/10.1111/iar.12286
 27. Yukio Isozaki, Hodaka Kawahata, Kayo Minoshima. The Capitanian (Permian) Kamura cooling event: The beginning of the Paleozoic–Mesozoic transition. Palaeoworld 2007;16:16
  https://doi.org/10.1016/j.palwor.2007.05.011
 28. Wen-qian Wang, Claudio Garbelli, Quan-feng Zheng, Jun Chen, Xin-chun Liu, Wei Wang, Shu-zhong Shen. Permian 87 Sr/ 86 Sr chemostratigraphy from carbonate sequences in South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2018;500:84
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.03.035
 29. Zhen Qiu, Qingchen Wang, Caineng Zou, Detian Yan, Hengye Wei. Transgressive–regressive sequences on the slope of an isolated carbonate platform (Middle–Late Permian, Laibin, South China). Facies 2014;60:327
  https://doi.org/10.1007/s10347-012-0359-4
 30. Borhan Bagherpour, Hugo Bucher, Dong-xun Yuan, Marc Leu, Chao Zhang, Shu-Zhong Shen. Early Wuchiapingian (Lopingian, late Permian) drowning event in the South China block suggests a late eruptive phase of Emeishan large Igneous Province. Global and Planetary Change 2018;169:119
  https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2018.07.013
 31. Shucheng Xie, Thomas J. Algeo, Wenfeng Zhou, Xiaoyan Ruan, Genming Luo, Junhua Huang, Jiaxin Yan. Contrasting microbial community changes during mass extinctions at the Middle/Late Permian and Permian/Triassic boundaries. Earth and Planetary Science Letters 2017;460:180
  https://doi.org/10.1016/j.epsl.2016.12.015
 32. Shu-Zhong Shen, Jahandar Ramezani, Jun Chen, Chang-Qun Cao, Douglas H. Erwin, Hua Zhang, Lei Xiang, Shane D. Schoepfer, Charles M. Henderson, Quan-Feng Zheng, Samuel A. Bowring, Yue Wang, Xian-Hua Li, Xiang-Dong Wang, Dong-Xun Yuan, Yi-Chun Zhang, Lin Mu, Jun Wang, Ya-Sheng Wu. A sudden end-Permian mass extinction in South China. 2019;131:205
  https://doi.org/10.1130/B31909.1
 33. Daniel L. Johnson, Theodore M. Present, Menghan Li, Yanan Shen, Jess F. Adkins. Carbonate associated sulfate (CAS) δ34S heterogeneity across the End-Permian Mass Extinction in South China. Earth and Planetary Science Letters 2021;574:117172
  https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.117172
 34. Masayuki Ehiro, Shuzhong Shen. Permian ammonoidKufengocerasfrom the uppermost Maokou Formation (earliest Wuchiapingian) at Penglaitan, Laibin Area, Guangxi Autonomous Region, South China. Paleontological Research 2008;12:255
  https://doi.org/10.2517/1342-8144-12.3.255
 35. Jonathan C. Aitchison, Noritoshi Suzuki, Martial Caridroit, Taniel Danelian, Paula Noble. Paleozoic radiolarian biostratigraphy. Geodiversitas 2017;39:503
  https://doi.org/10.5252/g2017n3a5
 36. Shu-zhong Shen, Charles M. Henderson. STRATI 2013. 2017.
  https://doi.org/10.1007/978-3-319-04364-7_86
 37. Shu‐Zhong Shen, Charles M. Henderson, Ian D. Somerville. Preface: Lopingian (Late Permian) stratigraphy of the world, major events and environmental change. Geological Journal 2010;45:119
  https://doi.org/10.1002/gj.1239
 38. Yadong Sun, Xulong Lai, Paul B. Wignall, Mike Widdowson, Jason R. Ali, Haishui Jiang, Wei Wang, Chunbo Yan, David P.G. Bond, Stéphanie Védrine. Dating the onset and nature of the Middle Permian Emeishan large igneous province eruptions in SW China using conodont biostratigraphy and its bearing on mantle plume uplift models. Lithos 2010;119:20
  https://doi.org/10.1016/j.lithos.2010.05.012
 39. Mirosław Słowakiewicz, Hubert Kiersnowski, Ryszard Wagner. Correlation of the Middle and Upper Permian marine and terrestrial sedimentary sequences in Polish, German, and USA Western Interior Basins with reference to global time markers. Palaeoworld 2009;18:193
  https://doi.org/10.1016/j.palwor.2009.04.009
 40. Paul B. Wignall, Yadong Sun, David P. G. Bond, Gareth Izon, Robert J. Newton, Stéphanie Védrine, Mike Widdowson, Jason R. Ali, Xulong Lai, Haishui Jiang, Helen Cope, Simon H. Bottrell. Volcanism, Mass Extinction, and Carbon Isotope Fluctuations in the Middle Permian of China. Science 2009;324:1179
  https://doi.org/10.1126/science.1171956
 41. Bo Chen, Michael M. Joachimski, Yadong Sun, Shuzhong Shen, Xulong Lai. Carbon and conodont apatite oxygen isotope records of Guadalupian–Lopingian boundary sections: Climatic or sea-level signal?. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2011;311:145
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2011.08.016
 42. Yu-Ting Zhong, Bin He, Yi-Gang Xu. Mineralogy and geochemistry of claystones from the Guadalupian–Lopingian boundary at Penglaitan, South China: Insights into the pre-Lopingian geological events. Journal of Asian Earth Sciences 2013;62:438
  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2012.10.028
 43. M.D. Simmons, K.G. Miller, D.C. Ray, A. Davies, F.S.P. van Buchem, B. Gréselle. Geologic Time Scale 2020. 2013.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824360-2.00013-9
 44. Yi Ding, Yuliang Duan, Yiqun Wu, Changqun Cao. Trace fossils from the Permian Lopingian Talung Formation at the northern Penglaitan section of Laibin area, South China: Ichnology, palaeoenvironment, and palaeoecology. Geological Journal 2021;56:6117
  https://doi.org/10.1002/gj.4228
 45. Sheng-Ao Liu, Huaichun Wu, Shu-zhong Shen, Ganqing Jiang, Shihong Zhang, Yiwen Lv, Hua Zhang, Shuguang Li. Zinc isotope evidence for intensive magmatism immediately before the end-Permian mass extinction. 2017;45:343
  https://doi.org/10.1130/G38644.1
 46. HENGYE WEI, QUZONG BAIMA, ZHEN QIU, CHAOCHENG DAI. Carbon isotope perturbations and faunal changeovers during the Guadalupian mass extinction in the middle Yangtze Platform, South China. Geol. Mag. 2018;155:1667
  https://doi.org/10.1017/S0016756817000462
 47. Shu-zhong Shen, Dong-xun Yuan, Charles M. Henderson, Qiong Wu, Yi-chun Zhang, Hua Zhang, Lin Mu, Jahandar Ramezani, Xiang-dong Wang, Lance L. Lambert, Douglas H. Erwin, Jonena M. Hearst, Lei Xiang, Bo Chen, Jun-xuan Fan, Yue Wang, Wen-qian Wang, Yu-ping Qi, Jun Chen, Wen-kun Qie, Tian-tian Wang. Progress, problems and prospects: An overview of the Guadalupian Series of South China and North America. Earth-Science Reviews 2020;211:103412
  https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103412
 48. M. P. Arefiev, V. K. Golubev, V. N. Kuleshov, B. G. Pokrovsky. Paleogeographical reorganization of the Moscow Syneclise during the Severodvinian (Capitanian–Wuchiapingian) time based on isotopic (δ13C and δ18O) and paleontological data, Permian Period, East European Platform. Paleontol. J. 2015;49:1206
  https://doi.org/10.1134/S0031030115110027
 49. Huiting Wu, Yang Zhang, Thomas L. Stubbs, Yuanlin Sun. Changhsingian brachiopod communities along a marine depth gradient in South China and their ecological significance in the end-Permian mass extinction. LET 2020;53:515
  https://doi.org/10.1111/let.12373
 50. Yue WANG, Jing WANG, Jun CHEN, Weijie WANG, Shuzhong SHEN, Charles M. HENDERSON. Progress, Problems and Prospects on the Stratigraphy and Correlation of the Kungurian Stage, Early Permian (Cisuralian) Series. Acta Geologica Sinica (Eng) 2011;85:387
  https://doi.org/10.1111/j.1755-6724.2011.00407.x
 51. Yan Detian, Zhang Liqin, Qiu Zhen. Carbon and sulfur isotopic fluctuations associated with the end-Guadalupian mass extinction in South China. Gondwana Research 2013;24:1276
  https://doi.org/10.1016/j.gr.2013.02.008
 52. Zhen Qiu, QingChen Wang, DeTian Yan. Geochemistry of the Middle to Late Permian limestones from the marginal zone of an isolated platform (Laibin, South China). Sci. China Earth Sci. 2013;56:1688
  https://doi.org/10.1007/s11430-013-4620-7
 53. Qing MA, Facheng YE, Wei Wang, Yidi Sheng, Ling Shu, Xiaozheng Chen. Grid mapping revealed hidden geochemical lens and its chemostratigraphic bias in the middle‐upper Permian marine carbonate sequence in Laibin, South China. Geological Journal 2021;56:6088
  https://doi.org/10.1002/gj.4156
 54. Sindbad Zazzali, Sylvie Crasquin, Jean-François Deconinck, Qinglai Feng. Biodiversity across the Guadalupian-Lopingian Boundary: first results on the ostracod (Crustacea) fauna, Chaotian section (Sichuan Province, South China). Geodiversitas 2015;37:283
  https://doi.org/10.5252/g2015n3a1
 55. David P.G. Bond, Jason Hilton, Paul B. Wignall, Jason R. Ali, Liadan G. Stevens, Yadong Sun, Xulong Lai. The Middle Permian (Capitanian) mass extinction on land and in the oceans. Earth-Science Reviews 2010;102:100
  https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2010.07.004
 56. Teruyuki Maruoka, Yukio Isozaki. Sulfur and carbon isotopic systematics of Guadalupian‐Lopingian (Permian) mid‐Panthalassa: δ34S and δ13C profiles in accreted paleo‐atoll carbonates in Japan. Island Arc 2020;29
  https://doi.org/10.1111/iar.12362
 57. Jun Zeng, Chang-qun Cao, V.I. Davydov, Shu-zhong Shen. Carbon isotope chemostratigraphy and implications of palaeoclimatic changes during the Cisuralian (Early Permian) in the southern Urals, Russia. Gondwana Research 2012;21:601
  https://doi.org/10.1016/j.gr.2011.06.002
 58. Xiang-Dong Wang, Xiao-Juan Wang. Extinction patterns of Late Permian (Lopingian) corals in China. Palaeoworld 2007;16:31
  https://doi.org/10.1016/j.palwor.2007.05.009
 59. C.M. Henderson, V.I. Davydov and, B.R. Wardlaw, F.M. Gradstein, O. Hammer. The Geologic Time Scale. 2007.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59425-9.00024-X
 60. C.M. Henderson, S.Z. Shen, F.M. Gradstein, F.P. Agterberg. Geologic Time Scale 2020. 2007.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824360-2.00024-3
 61. Bolin Zhang, Suping Yao, Paul B. Wignall, Wenxuan Hu, Biao Liu, Yongle Ren. New timing and geochemical constraints on the Capitanian (Middle Permian) extinction and environmental changes in deep-water settings: evidence from the Lower Yangtze region of South China. JGS 2019;176:588
  https://doi.org/10.1144/jgs2018-137
 62. Liandi Zheng, Zhenyu Yang, Yabo Tong, Wei Yuan. Magnetostratigraphic constraints on two‐stage eruptions of the Emeishan continental flood basalts. Geochem Geophys Geosyst 2010;11
  https://doi.org/10.1029/2010GC003267
 63. Shu-Zhong Shen, G.R. Shi. Latest Guadalupian brachiopods from the Guadalupian/Lopingian boundary GSSP section at Penglaitan in Laibin, Guangxi, South China and implications for the timing of the pre-Lopingian crisis. Palaeoworld 2009;18:152
  https://doi.org/10.1016/j.palwor.2009.04.010
 64. Yingchao Xu, Zhenyu Yang, Ya‐Bo Tong, Xianqing Jing. Paleomagnetic Secular Variation Constraints on the Rapid Eruption of the Emeishan Continental Flood Basalts in Southwestern China and Northern Vietnam. JGR Solid Earth 2018;123:2597
  https://doi.org/10.1002/2017JB014757
 65. Jun Chen, Shuzhong Shen. Encyclopedia of Geology. 2018.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11976-1
 66. Z. Q. Chen, A. D. George, W-R. Yang. Effects of Middle–Late Permian sea-level changes and mass extinction on the formation of the Tieqiao skeletal mound in the Laibin area, South China. Australian Journal of Earth Sciences 2009;56:745
  https://doi.org/10.1080/08120090903002581
 67. Björn Baresel, Hugo Bucher, Morgane Brosse, Fabrice Cordey, Kuang Guodun, Urs Schaltegger. Precise age for the Permian–Triassic boundary in South China from high-precision U-Pb geochronology and Bayesian age–depth modeling. Solid Earth 2017;8:361
  https://doi.org/10.5194/se-8-361-2017
 68. Yukio Isozaki, Thomas Servais. The Hirnantian (Late Ordovician) and end-Guadalupian (Middle Permian) mass-extinction events compared. LET 2018;51:173
  https://doi.org/10.1111/let.12252
 69. Zhen Qiu, QingChen Wang. Geochemical evidence for submarine hydrothermal origin of the Middle-Upper Permian chert in Laibin of Guangxi, China. Sci. China Earth Sci. 2011;54:1011
  https://doi.org/10.1007/s11430-011-4198-x
 70. Mark W. Hounslow, Yuri P. Balabanov. A geomagnetic polarity timescale for the Permian, calibrated to stage boundaries. SP 2018;450:61
  https://doi.org/10.1144/SP450.8
 71. B. S. Rubidge, D. H. Erwin, J. Ramezani, S. A. Bowring, W. J. de Klerk. High-precision temporal calibration of Late Permian vertebrate biostratigraphy: U-Pb zircon constraints from the Karoo Supergroup, South Africa. Geology 2013;41:363
  https://doi.org/10.1130/G33622.1
 72. Spencer G. Lucas, Shu-Zhong Shen. The Permian chronostratigraphic scale: history, status and prospectus. SP 2018;450:21
  https://doi.org/10.1144/SP450.3
 73. Y.D. Sun, X.T. Liu, J.X. Yan, B. Li, B. Chen, D.P.G. Bond, M.M. Joachimski, P.B. Wignall, X. Wang, X.L. Lai. Permian (Artinskian to Wuchapingian) conodont biostratigraphy in the Tieqiao section, Laibin area, South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2017;465:42
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.10.013
 74. Brian R Jicha, Brad S Singer, Youjuan Li. Intercalibration of 40Ar/39Ar laboratories in China, the USA and Russia for Emeishan volcanism and the Guadalupian–Lopingian boundary. 2019;6:614
  https://doi.org/10.1093/nsr/nwz044
 75. Spencer G. Lucas, Shu-Zhong Shen. The Permian timescale: an introduction. SP 2018;450:1
  https://doi.org/10.1144/SP450.15
 76. Masafumi Saitoh, Yukio Isozaki, Jianxin Yao, Zhansheng Ji. Lithostratigraphy of Upper Guadalupian (Middle Permian) rocks at Chaotian in Sichuan, South China: Secular change in sea level and redox condition of the sedimentary environment. Jour. Geol. Soc. Japan 2010;116:388
  https://doi.org/10.5575/geosoc.116.388
 77. Huaichun Wu, Qiang Fang, Linda A. Hinnov, Shihong Zhang, Tianshui Yang, Meinan Shi, Haiyan Li. Astronomical time scale for the Paleozoic Era. Earth-Science Reviews 2023;244:104510
  https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104510
 78. Michael R. Rampino, Shu-Zhong Shen. The end-Guadalupian (259.8 Ma) biodiversity crisis: the sixth major mass extinction?. Historical Biology 2021;33:716
  https://doi.org/10.1080/08912963.2019.1658096
 79. Qi Meng, Wuqiang Xue, Fayao Chen, Jiaxin Yan, Jiahua Cai, Yadong Sun, Paul B. Wignall, Ke Liu, Zhichen Liu, Deng Chen. Stratigraphy of the Guadalupian (Permian) siliceous deposits from central Guizhou of South China: Regional correlations with implications for carbonate productivity during the Middle Permian biocrisis. Earth-Science Reviews 2022;228:104011
  https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104011
 80. Michael O. Day, Roger B. J. Benson, Christian F. Kammerer, Bruce S. Rubidge. Evolutionary rates of mid-Permian tetrapods from South Africa and the role of temporal resolution in turnover reconstruction. Paleobiology 2018;44:347
  https://doi.org/10.1017/pab.2018.17
 81. Yu-Ting Zhong, Bin He, Roland Mundil, Yi-Gang Xu. CA-TIMS zircon U–Pb dating of felsic ignimbrite from the Binchuan section: Implications for the termination age of Emeishan large igneous province. Lithos 2014;204:14
  https://doi.org/10.1016/j.lithos.2014.03.005
 82. D. Korngreen, T. Zilberman. The role of land-marine teleconnections in the tropical proximal Permian-Triassic Marine Zone, Levant Basin, Israel: Insights from stable isotope pairing. Global and Planetary Change 2017;154:44
  https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.05.009
 83. Shu-Zhong Shen, Xiang-Dong Wang, D.H. Erwin. Preface. Palaeoworld 2007;16:1
  https://doi.org/10.1016/j.palwor.2007.05.012
 84. Cheng Cao, Clément P. Bataille, Haijun Song, Matthew R. Saltzman, Kate Tierney Cramer, Huaichun Wu, Christoph Korte, Zhaofeng Zhang, Xiao-Ming Liu. Persistent late Permian to Early Triassic warmth linked to enhanced reverse weathering. Nat. Geosci. 2022;15:832
  https://doi.org/10.1038/s41561-022-01009-x
 85. Kunio Kaiho, Stephen E. Grasby, Zhong-Qiang Chen. High-temperature combustion event spanning the Guadalupian−Lopingian boundary terminated by soil erosion. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2023;618:111518
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2023.111518
 86. HengYe Wei, DaiZhao Chen, Hao Yu, JianGuo Wang. End-Guadalupian mass extinction and negative carbon isotope excursion at Xiaojiaba, Guangyuan, Sichuan. Sci. China Earth Sci. 2012;55:1480
  https://doi.org/10.1007/s11430-012-4406-3
 87. Zhong‐Qiang Chen, Xiangdong Wang, Changqun Cao, Mao Luo, Zhen Guo. Late Palaeozoic‐Mesozoic palaeontology and stratigraphy in China: A tribute to the achievements of Professor Zhuoting Liao. Geological Journal 2021;56:5863
  https://doi.org/10.1002/gj.4343
 88. Yue Wang, Yichun Zhang, Quanfeng Zheng, Xuesong Tian, Xing Huang, Mao Luo, Helen Coxall. The early Wuchiapingian (late Permian) fusuline fauna from the Penglaitan Section, South China. Papers in Palaeontology 2020;6:485
  https://doi.org/10.1002/spp2.1310
 89. Yuping Zhou, Yong Li, Wang Zheng, Shunlin Tang, Songqi Pan, Jiubin Chen, Xiao-Fang He, Jun Shen, Thomas J. Algeo. The role of LIPs in Phanerozoic mass extinctions: An Hg perspective. Earth-Science Reviews 2024;249:104667
  https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104667
 90. Masayuki Ehiro, Shu‐Zhong Shen. Ammonoid succession across the Wuchiapingian/Changhsingian boundary of the northern Penglaitan Section in the Laibin area, Guangxi, South China. Geological Journal 2010;45:162
  https://doi.org/10.1002/gj.1228
 91. X. Wang, W.J. Foster, J. Yan, A. Li, M. Mutti. Delayed recovery of metazoan reefs on the Laibin-Heshan platform margin following the Middle Permian (Capitanian) mass extinction. Global and Planetary Change 2019;180:1
  https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.05.005
 92. Xinran Ni, Runsheng Yin, Ruidong Yang, Wenlang Qiao, Jun Chen, Junbo Gao. Mercury isotopes of the Late Ordovician to Middle Triassic tuff layers in South China link the fate of ancient volcanism and the mass extinction. Journal of Asian Earth Sciences 2024;271:106234
  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2024.106234
 93. Shi Sun, Anqing Chen, Mingcai Hou, Shuai Yang, James G. Ogg, Hao Zou, Shenglin Xu, Qian Li, Yifan Huang, Ruixuan Li, Hongde Chen. Rapid climatic fluctuations during the Guadalupian-Lopingian transition: Implications from weathering indices recorded in acid-insoluble residues of carbonate rocks, South China. Journal of Asian Earth Sciences 2022;230:105222
  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105222
 94. Masafumi Saitoh, Yukio Isozaki, Yuichiro Ueno, Naohiro Yoshida, Jianxin Yao, Zhansheng Ji. Middle–Upper Permian carbon isotope stratigraphy at Chaotian, South China: Pre-extinction multiple upwelling of oxygen-depleted water onto continental shelf. Journal of Asian Earth Sciences 2013;67-68:51
  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2013.02.009
 95. Shu-Zhong Shen, Yi-Chun Zhang. Earliest Wuchiapingian (Lopingian, late Permian) brachiopods in southern Hunan, South China: implications for the pre-Lopingian crisis and onset of Lopingian recovery/radiation. J. Paleontol. 2008;82:924
  https://doi.org/10.1666/07-118.1
 96. Naoto Ishida, Fujio Toyohara, Masafumi Murata. Guadalupian age of the Mizukoshi Formation, western Kyushu, Japan, based on radiolarians. Jour. Geol. Soc. Japan 2010;116:55
  https://doi.org/10.5575/geosoc.116.55
 97. Qiong Wu, Jahandar Ramezani, Hua Zhang, Dong-xun Yuan, Douglas H. Erwin, Charles M. Henderson, Lance L. Lambert, Yi-chun Zhang, Shu-zhong Shen. High-precision U-Pb zircon age constraints on the Guadalupian in West Texas, USA. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2020;548:109668
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109668
 98. Yue Wang, Peter M. Sadler, Shu-zhong Shen, Douglas H. Erwin, Yi-chun Zhang, Xiang-dong Wang, Wei Wang, James L. Crowley, Charles M. Henderson. Quantifying the process and abruptness of the end-Permian mass extinction. Paleobiology 2014;40:113
  https://doi.org/10.1666/13022
 99. De-Sui Miao, Shu-Zhong Shen, Xiang-Dong Wang. A true sower remembered: Prof. Yu-Gan Jin's contributions to brachiopod paleontology and Carboniferous and Permian stratigraphy. Palaeoworld 2007;16:4
  https://doi.org/10.1016/j.palwor.2007.05.015
 100. Wen-Zhong Li, Shu-Zhong Shen. Lopingian (Late Permian) brachiopods around the Wuchiapingian-Changhsingian boundary at the Meishan Sections C and D, Changxing, South China. Geobios 2008;41:307
  https://doi.org/10.1016/j.geobios.2007.05.004
 101. Mingxuan Zhou, Shifeng Dai, Zhen Wang, Baruch F. Spiro, Avner Vengosh, David French, Ian T. Graham, Fenghua Zhao, Jianping Zuo, Jingtao Zhao. The Sr isotope signature of Wuchiapingian semi-anthracites from Chongqing, southwestern China: Indication for hydrothermal effects. Gondwana Research 2022;103:522
  https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.11.007
 102. Shigeki HADA, Hiroya GOTO. Mid-Permian Fusulinoidean Territories in Panthalassa. J. Geogr. 2022;131:1
  https://doi.org/10.5026/jgeography.131.1
 103. Hao Wang, Longyi Shao, Liming Hao, Pengfei Zhang, Ian J. Glasspool, James R. Wheeley, Paul B. Wignall, Tongsheng Yi, Mingquan Zhang, Jason Hilton. Sedimentology and sequence stratigraphy of the Lopingian (Late Permian) coal measures in southwestern China. International Journal of Coal Geology 2011;85:168
  https://doi.org/10.1016/j.coal.2010.11.003
 104. Sakineh Arefifard, Jonathan L. Payne. End-Guadalupian extinction of larger fusulinids in central Iran and implications for the global biotic crisis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2020;550:109743
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109743
 105. Huyue Song, Thomas J. Algeo, Haijun Song, Jinnan Tong, Paul B. Wignall, David P.G. Bond, Wang Zheng, Xinming Chen, Stephen J. Romaniello, Hengye Wei, Ariel D. Anbar. Global oceanic anoxia linked with the Capitanian (Middle Permian) marine mass extinction. Earth and Planetary Science Letters 2023;610:118128
  https://doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118128
 106. Adam B. Jost, Roland Mundil, Bin He, Shaun T. Brown, Demir Altiner, Yadong Sun, Donald J. DePaolo, Jonathan L. Payne. Constraining the cause of the end-Guadalupian extinction with coupled records of carbon and calcium isotopes. Earth and Planetary Science Letters 2014;396:201
  https://doi.org/10.1016/j.epsl.2014.04.014
 107. Shu‐Zhong Shen, Charles M. Henderson, Samuel A. Bowring, Chang‐Qun Cao, Yue Wang, Wei Wang, Hua Zhang, Yi‐Chun Zhang, Lin Mu. High‐resolution Lopingian (Late Permian) timescale of South China. Geological Journal 2010;45:122
  https://doi.org/10.1002/gj.1232
 108. Masafumi Saitoh. Multiple Sulfur Isotope Geochemistry during the Permian-Triassic Transition. Geosciences 2021;11:327
  https://doi.org/10.3390/geosciences11080327
 109. Takayuki Uchino, Noritoshi Suzuki. Regional correlation of a late Permian coherent sequence recognized within the Kurosegawa Belt in Shima Peninsula, Mie Prefecture, Southwest Japan. Jour. Geol. Soc. Japan 2016;122:207
  https://doi.org/10.5575/geosoc.2016.0011
 110. Mingtan Dong, Zejiao Luo, Qingfeng Jiang, Xinli Xing, Qiaoqiao Zhang, Yue Sun. The rapid increases in microplastics in urban lake sediments. Sci Rep 2020;10
  https://doi.org/10.1038/s41598-020-57933-8
 111. Hengye Wei, Xuemei Wei, Zhen Qiu, Huyue Song, Guo Shi. Redox conditions across the G–L boundary in South China: Evidence from pyrite morphology and sulfur isotopic compositions. Chemical Geology 2016;440:1
  https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2016.07.009
 112. Bo Chen, Michael M. Joachimski, Shu-zhong Shen, Lance L. Lambert, Xu-long Lai, Xiang-dong Wang, Jun Chen, Dong-xun Yuan. Permian ice volume and palaeoclimate history: Oxygen isotope proxies revisited. Gondwana Research 2013;24:77
  https://doi.org/10.1016/j.gr.2012.07.007
 113. Shigeki Hada, Somboon Khosithanont, Hiroya Goto, Henri Fontaine, Sirot Salyapongse. Evolution and extinction of Permian fusulinid fauna in the Khao Tham Yai Limestone in NE Thailand. Journal of Asian Earth Sciences 2015;104:175
  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2014.03.007
 114. Dong-Xun Yuan, Yi-Chun Zhang, Shu-Zhong Shen. Conodont succession and reassessment of major events around the Permian-Triassic boundary at the Selong Xishan section, southern Tibet, China. Global and Planetary Change 2018;161:194
  https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.12.024
 115. Qiong Wu, Jahandar Ramezani, Hua Zhang, Tian-tian Wang, Dong-xun Yuan, Lin Mu, Yi-chun Zhang, Xian-hua Li, Shu-zhong Shen. Calibrating the Guadalupian Series (Middle Permian) of South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2017;466:361
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.11.011
 116. Charles M. Henderson. Permian conodont biostratigraphy. SP 2018;450:119
  https://doi.org/10.1144/SP450.9
 117. Kunyue Ling, Hanjie Wen, Stephen E. Grasby, Haonan Zhao, Changzhou Deng, Runsheng Yin. The Emeishan large igneous province eruption triggered coastal perturbations and the Capitanian mass extinction: Insights from mercury in Permian bauxite beds. Chemical Geology 2023;617:121243
  https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2022.121243
 118. Yukio Isozaki. Illawarra Reversal: The fingerprint of a superplume that triggered Pangean breakup and the end-Guadalupian (Permian) mass extinction. Gondwana Research 2009;15:421
  https://doi.org/10.1016/j.gr.2008.12.007
 119. Yuichiro Nishikane, Kunio Kaiho, Charles M. Henderson, Satoshi Takahashi, Noritoshi Suzuki. Guadalupian–Lopingian conodont and carbon isotope stratigraphies of a deep chert sequence in Japan. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2014;403:16
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.02.033
 120. Xiang-dong Wang, Ke-Yi Hu, Yu-Kun Shi, Ji-Tao Chen, Sun-Rong Yang, Xun-Yan Ye, Xiao-Ming Li, Ying-Fan Song, Bo Chen, Xiao-Lin Chang, Le Yao, Yi-Chun Zhang, Jun-Xuan Fan, Shu-Zhong Shen. The missing upper Carboniferous in the Cimmerian continent: A critical review. Earth-Science Reviews 2021;217:103627
  https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103627
 121. Shuzhong Shen, Hua Zhang, Yichun Zhang, Dongxun Yuan, Bo Chen, Weihong He, Lin Mu, Wei Lin, Wenqian Wang, Jun Chen, Qiong Wu, Changqun Cao, Yue Wang, Xiangdong Wang. Permian integrative stratigraphy and timescale of China. Sci. China Earth Sci. 2019;62:154
  https://doi.org/10.1007/s11430-017-9228-4
 122. Guichun Wu, Zhansheng Ji, Gary G. Lash, Jianxin Yao, Shaowen Zhang, Yongxi Li. Newly discovered Wuchiapingian to Olenekian conodonts from the Longgar area, southern Lhasa Terrane and their palaeobiogeographical implications. LET 2021;54:723
  https://doi.org/10.1111/let.12435
 123. Yan Zhang, Zhong‐Yuan Ren, Yi‐Gang Xu. Sulfur in olivine‐hosted melt inclusions from the Emeishan picrites: Implications for S degassing and its impact on environment. JGR Solid Earth 2013;118:4063
  https://doi.org/10.1002/jgrb.50324
 124. D.P.G. Bond, P.B. Wignall, W. Wang, G. Izon, H.-S. Jiang, X.-L. Lai, Y.-D. Sun, R.J. Newton, L.-Y. Shao, S. Védrine, H. Cope. The mid-Capitanian (Middle Permian) mass extinction and carbon isotope record of South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2010;292:282
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.03.056
 125. Shu-zhong Shen, James L. Crowley, Yue Wang, Samuel A. Bowring, Douglas H. Erwin, Peter M. Sadler, Chang-qun Cao, Daniel H. Rothman, Charles M. Henderson, Jahandar Ramezani, Hua Zhang, Yanan Shen, Xiang-dong Wang, Wei Wang, Lin Mu, Wen-zhong Li, Yue-gang Tang, Xiao-lei Liu, Lu-jun Liu, Yong Zeng, Yao-fa Jiang, Yu-gan Jin. Calibrating the End-Permian Mass Extinction. Science 2011;334:1367
  https://doi.org/10.1126/science.1213454
 126. Dacheng Wang, Haishui Jiang, Songzhu Gu, Jiaxin Yan. Cisuralian–Guadalupian conodont sequence from the Shaiwa section, Ziyun, Guizhou, South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2016;457:1
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.05.030
 127. John R. Groves, Yue Wang. Timing and size selectivity of the Guadalupian (Middle Permian) fusulinoidean extinction. J. Paleontol. 2013;87:183
  https://doi.org/10.1666/12-076R.1
 128. Hendrik Nowak, Elke Schneebeli-Hermann, Evelyn Kustatscher. Correlation of Lopingian to Middle Triassic Palynozones. J. Earth Sci. 2018;29:755
  https://doi.org/10.1007/s12583-018-0790-8
 129. Maochao Zhang, Zheng Gong, Yu Zhou, Yanmei Liu, Jun Li, Chengmin Huang. Cooler Equatorial Climate in the Late Lopingian Estimated from Paleosols Developed on Emeishan Basalts. The Journal of Geology 2022;130:23
  https://doi.org/10.1086/718351
 130. Changqun Cao, Can Cui, Jun Chen, Roger E. Summons, Shuzhong Shen, Hua Zhang. A positive C-isotope excursion induced by sea-level fall in the middle Capitanian of South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2018;505:305
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.06.010
 131. D. Korngreen, O. Orlov-Labkovsky, T. Zilberman, M. H. Stephenson. Time Constrains and the Tectono-Sedimentary Setting of the Permian Sequence in Israel: Insights from Pleshet-1 and David-1 Boreholes, Western Israel. Stratigr. Geol. Correl. 2023;31:571
  https://doi.org/10.1134/S0869593823060047
 132. Yi-Chun Zhang, Yue Wang. Permian fusuline biostratigraphy. SP 2018;450:253
  https://doi.org/10.1144/SP450.14
 133. Zejin Shi, Guan Yin, Wenjie Li, Huaixin Yang, Jin Zhang, Leixun Lu, Yaming Tian, Yong Wang. Major geological events in the late Guadalupian and carbon–strontium isotope responses in the Yangtze platform, South China. Can. J. Earth Sci. 2017;54:1025
  https://doi.org/10.1139/cjes-2017-0103
 134. YAO Jianxin, BO Jingfang, HOU Hongfei, WANG Zejiu, MA Xiulan, LIU Fengshan, HU Guangxiao, JI Zhansheng, WU Guichun, WU Zhenjie, LI Suping, GUO Caiqing, LI Ya. Status of Stratigraphy Research in China. Acta Geologica Sinica (Eng) 2016;90:1069
  https://doi.org/10.1111/1755-6724.12762
 135. Moujahed I. Al-Husseini, Bastian Koehrer. Chrono- and sequence-stratigraphy of the Mid-Permian to Early Triassic Khuff sequences of the Arabian Plate. 2013;18:103
  https://doi.org/10.2113/geoarabia1803103
 136. Qiang Fang, Huaichun Wu, Shu-zhong Shen, Junxuan Fan, Linda A. Hinnov, Dongxun Yuan, Chuanzhen Ren, Maoyang Zhou, Shihong Zhang, Tianshui Yang, Yifei Zhang, Jun Chen, Qiong Wu, Mengkai Liu. Long-period astronomical forcing of climatic and biological evolution during the late Paleozoic icehouse-to-greenhouse transition. Earth-Science Reviews 2023;240:104402
  https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104402
 137. Shu-zhong Shen, Chang-qun Cao, Hua Zhang, Samuel A. Bowring, Charles M. Henderson, Jonathan L. Payne, Vladimir I. Davydov, Bo Chen, Dong-xun Yuan, Yi-chun Zhang, Wei Wang, Quan-feng Zheng. High-resolution δ13Ccarb chemostratigraphy from latest Guadalupian through earliest Triassic in South China and Iran. Earth and Planetary Science Letters 2013;375:156
  https://doi.org/10.1016/j.epsl.2013.05.020
 138. Shu-Zhong Shen, Yue Wang, Charles M. Henderson, Chang-Qun Cao, Wei Wang. Biostratigraphy and lithofacies of the Permian System in the Laibin–Heshan area of Guangxi, South China. Palaeoworld 2007;16:120
  https://doi.org/10.1016/j.palwor.2007.05.005
 139. Yukio ISOZAKI, Jianxin YAO, Zhangshen JI, Masafumi SAITOH, Noritada KOBAYASHI, Harutaka SAKAI. Rapid sea-level change in the Late Guadalupian (Permian) on the Tethyan side of South China: litho- and biostratigraphy of the Chaotian section in Sichuan. Proc. Jpn. Acad., Ser. B 2008;84:344
  https://doi.org/10.2183/pjab.84.344
 140. Zeyang Liu, David Selby, Hua Zhang, Quanfeng Zheng, Shuzhong Shen, Bradley B. Sageman, Stephen E. Grasby, Benoit Beauchamp. Osmium-isotope evidence for volcanism across the Wuchiapingian–Changhsingian boundary interval. Chemical Geology 2019;529:119313
  https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2019.119313
 141. Masafumi Saitoh, Yukio Isozaki, Jianxin Yao, Zhansheng Ji, Yuichiro Ueno, Naohiro Yoshida. The appearance of an oxygen-depleted condition on the Capitanian disphotic slope/basin in South China: Middle–Upper Permian stratigraphy at Chaotian in northern Sichuan. Global and Planetary Change 2013;105:180
  https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.01.002
 142. Yuangeng Huang, Zhong-Qiang Chen, Laishi Zhao, George D. Stanley, Jiaxin Yan, Yu Pei, Wanrong Yang, Junhua Huang. Restoration of reef ecosystems following the Guadalupian–Lopingian boundary mass extinction: Evidence from the Laibin area, South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2019;519:8
  https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.08.027
 143. Xueqian Feng, Zhong-Qiang Chen, Michael J. Benton, Chunmei Su, David J. Bottjer, Alison T. Cribb, Ziheng Li, Laishi Zhao, Guangyou Zhu, Yuangeng Huang, Zhen Guo. Resilience of infaunal ecosystems during the Early Triassic greenhouse Earth. Sci. Adv. 2022;8
  https://doi.org/10.1126/sciadv.abo0597